NASI LEKARZE


Dr. med. Julia Berkei 

Na mój rozwój zawodowy i związane z nim decyzje wpływ miało wiele osób. Ze względu na artystycznie ukształtowany dom rodzinny, w młodości przez wiele lat brałam udział dwa razy w tygodniu w zajęciach artystycznych. Dziś jestem przekonana, że to wyrobiło we mnie pewne umiejętności manualne oraz poczucie harmonii i proporcji.

Odwiedziłam wielu specjalistów na całym świecie oraz poznałam i ćwiczyłam różne techniki chirurgiczne. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Lipsku zdobywałam doświadczenie w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w Harvard Medical School w Bostonie oraz w Baylor College w Houston. W Europie specjaliści tacy jak prof. Gubisch, prof. Robotti i dr med. Gerbault ukształtował mój rozwój.

Podczas mojej pracy, jako lekarz asystent w prywatnej praktyce Dr. Jochena Heckera w Langen koło Frankfurtu nad Menem otrzymałam gruntowne wykszałacenie z zakresu chirurgii plastyczno-estetycznej z naciskiem na chirurgię piersi i chirurgię twarzy.

Dr. Hecker miał wówczas największą prywatną praktyką w aglomeracji Frankfurtu nad Menem i jako uczeń Prof. Lemperle był entuzjastą chirurgii estetycznej. Przez dwa lata mojej pracy wpoił mi on swoje techniki operacyjne. W nieocenionym zakresie nauczyłam się samodzielnie i niezależnie operować oraz podejmować jasne decyzje.

W kolejnych latach udało mi się wdrożyć tę wiedzę we własnych praktykach, najpierw w gabinecie w Lipsku, a następnie we Frankfurcie nad Menem przy Goetheplatz i w końcu w nowej praktyce przy Goethestrasse w samym sercu miasta.

​Jestem bardzo szczęśliwa, że mam wokół siebie wspaniały zespół składający się z lekarzy, asystentek medycznych i uczennic, którzy mają taką samą przyjemność w pracy, ale także te same wymagania, co do jakości jak ja.

Dr. Berkei plastic surgery Poland
Dr. Berkei plastic surgery Poland